Product Description

RPX/RP Lite NEPRENSKA NAVLAKA

RP neoprene navlake pristupačne, izdržljive i
služi kao dodatna zaštita pri transportu RP Lite i RPX jedinica .                                       
Pružite dodatnu zaštitu za RP ili RPX pomoću naše RP neoprene navlake

Neoprenska elgantna navlaka čvrsto se uklapa u RPX jedinicu, a još uvijek pruža pristup prekidaču za uključivanje / isključivanje, kabelu za napajanje, prednjem biranju / digitalnom sučelju. Postoji čak i džep na poleđini savršene veličine za pohranjivanje vašeg blokatora. Naša neoprenska navlaka će zaštititi vašu pumpu u pokretu.