Product Description

lopte na napuhavamje
Lopte se koriste za jačanje vježbe i ravnotežu.
Dostupan u različitim veličinama i bojama:

Žuta (42 cm D) art. GOM0001
Crvena (53 cm D) art. GOM0002
Zelena (65 cm D) art. GOM0003
* Plava (75 cm D) art. GOM0004
Srebrna (85 cm D) art. GOM0005