Product Description

Hidrokoloid s kontinuiranim otpuštanjem kurjeg oka ispod flastera. Brzo olakšava bol. Olakšava tvrdoću. Pojedinačno zapečaćena.